Corona protocol

Versie 5 september 2022

We denken dat het nog steeds belangrijk is dat we met elkaar proberen zorg te dragen voor een gezonde werkomgeving voor iedereen. Maar zeker ook voor kwetsbare cursisten en docenten.

Daarom hebben we ook in het komende cursusjaar weer enkele maatregelen.

1. Bronaanpak. De meest effectieve maatregel is het voorkomen dat besmette personen in de les komen. Dus: thuis blijven bij klachten. Ook als je geen Corona hebt.

2. Gedragsregels / adviezen

3. Met een CO2 meter controleren we komend cursusjaar onder verschillende omstandigheden of we voldoende ventileren.

4. Als de situatie er om vraagt gaan we weer op 1,5 meter van elkaar werken. Daarvoor zijn nu al de extra lokalen gereserveerd. De schildergroep op woensdagavond verhuist in dat geval naar de maandagavond. We hopen uiteraard dat dit allemaal niet aan de orde zal