Nieuwsbrief 29, oktober 2018


Onderwerpen: voorbije en komende thema-avond, annulering KUNSTenMAKERs, tips voor uitbreiding met nieuwe cursussen welkom en meer