Nieuwsbrief 26, maart 2018


Onderwerpen: nieuwe secretaris, eerste lustrum (5 jaar), historische wandeling, nieuw cursusboekje en meer