Disclaimer

Het bestuur en de vrijwilligers van Stichting Creatief Collectief Elst zijn verantwoordelijk voor de inhoud van deze website en doen er alles aan deze actueel en juist te houden. Kom je desondanks toch iets tegen dat niet correct is of verouderd, dan stellen wij jouw reactie bijzonder op prijs. 

Privacyverklaring

Onze Stichting Creatief Collectief Elst hecht veel belang aan je privacy. Wij gaan voorzichtig om met het verwerken van je gegevens en geven hiervan een overzicht.

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Creatief Collectief Elst is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website te hergebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Creatief Collectief Elst.

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Creatief Collectief Elst te mogen claimen of te veronderstellen.

Creatief Collectief Elst streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Creatief Collectief Elst aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Inschrijfformulier
Wij bewaren en gebruiken uitsluitend persoonsgegevens die je bij gebruik van onze website rechtstreeks aan ons op geeft. Deze gegevens worden doorgestuurd naar de betreffende docent. Deze persoonsgegevens zijn:

  • voor- en achternaam
  • geboortedatum
  • e-mailadres
  • telefoonnummer
  • adres
  • cursus waaraan je mee wilt doen
  • mail waarin deze gegevens en de cursusprijs via de website naar ons worden verstuurd.

 

Nieuwsbrief
Wij versturen nieuwsbrieven. Inschrijven hiervoor kan via onze website. Uitschrijven kan door de optie afmelden die onder elke nieuwsbrief staat. Bij uitschrijven verwijderen wij de gegevens die we van je kregen om de Nieuwsbrief te ontvangen.

Derden
Wij publiceren jouw persoonsgegevens niet en verstrekken deze ook niet aan derden zonder jouw toestemming. Indien je via een link op onze website een website van een derde opent, geldt daarvoor niet onze privacy-verklaring.

Beveiliging
Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (SSL, Secure Sockets Layer).

Je rechten met betrekking tot je persoonsgegevens
Voor vragen of klachten over ons privacy-beleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen of verwijdering van je persoonsgegevens vragen wij je contact met ons op te nemen. Wil je meer weten over de AVG, of heb je op grond van de privacywetgeving een klacht, dan verwijzen wij naar de Autoriteit Persoonsgegevens

Stichting Creatief Collectief Elst
E-mail: info@creatiefcollectiefelst.nl
Telefoon: 06-1932 4660

Versie 4 2022-03-25

Cookies
Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat bij bezoek aan onze website wordt meegestuurd en in het geheugen van je laptop, tablet, telefoon of dergelijke wordt opgeslagen. Wij gebruiken deze cookies om onze website te verbeteren en goed te laten functioneren en te beschermen. De Stichting Creatief Collectief Elst maakt gebruik van functionele en analytische cookies.

Je kunt je internetbrowser zo in stellen dat je geen cookies opslaat op bijvoorbeeld je laptop of tablet. Daarnaast kun je ook alle cookies die eerder zijn opgeslagen, via de instellingen van je browser verwijderen.

Koko Analytics
Wij gebruiken Koko Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Met deze informatie verbeteren wij de werking van onze website. Deze module draait 100% in onze eigen website omgeving en geeft geen data aan derden door.

Social Media
Op onze website is een koppeling met Facebook gemaakt. Hierdoor wordt gebruik gemaakt van cookies van Facebook, zodat ze je herkennen als je ons wilt volgen. Voor deze cookies verwijzen wij naar de privacy-verklaring van Facebook.

Wijzigingen

Mocht deze informatie wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer & privacy verklaring van Creatief Collectief Elst op deze pagina.

[september 2023]