Kunstgeschiedenis

Marieke van der Heijden

Overzicht 1:
Klassieken tot Renaissance

In vier lessen wordt de kunstgeschiedenis van de Klassieken tot aan de Renaissance in vogelvlucht behandeld. Bekende en belangrijke kunstwerken plaats ik binnen de grote lijnen van de kunstgeschiedenis.

Mona Lisa door Leonardo da Vinci

We beginnen met een les Klassieke kunst, waarin de Grieken en Romeinen aan bod komen. Dan volgen twee lessen over de Middeleeuwen. In de eerste wordt de Vroeg Christelijke, Byzantijnse en Karolingische kunst besproken, in de tweede volgen de Romaanse en Gotische kunst. Tenslotte behandelen we de Renaissance.

De cursus die je altijd al een keer had willen volgen!

 

Overzicht  2:
17e tot en met de 20e eeuw

In vier lessen bespreken we in vogelvlucht de belangrijkste stromingen en kunstwerken van vier eeuwen.

Les één gaat over de Barok en het Classicisme van de 17e eeuw. Les twee is de les van de Rococo en het Neoclassicisme in de 18e eeuw. Daarna volgen in les 3 de Romantiek en het Realisme. We sluiten af met de grote verscheidenheid van de 20e eeuw.

Mont St. Victoire door Paul Cezanne

De cursus is een vervolg op Overzicht 1: Klassieken tot Renaissance, maar is uitstekend los van het eerste deel te volgen.

Docente

Drs. Marieke van der Heijden
meerwetenisleuker@gmail.com