Stoppen met de doppen

Annelies Roelofs laat ons weten: “Jammer genoeg moet ik stoppen met het inzamelen van de doppen ten behoeve van financiële ondersteuning van de opleiding van hulphonden. Helaas werden er te veel niet schone doppen ingeleverd. Dank aan allen die enthousiast met me mee hebben gespaard!”